Tolerantiestudie voor Functioneel Ontwerpen

Deze tweedaagse opleiding richt zich tot iedereen die in aanraking komt met productontwikkeling en wil de deelnemers inzicht geven in tolerantieketens.

Meer informatie aanvragen

Doel van de opleiding

Het doel van deze opleiding is om tekenaars en productontwikkelaars aan te sporen om stil te staan bij toleranties en de gevolgen ervan voor hun product. De opleiding is erg praktijkgericht en wil vooral inzicht creëren.

Op het einde van de tweedaagse opleiding zal de deelnemer:

 • inzicht hebben in de dimensionale en functionele relaties van systemen en componenten.
 • tolerantierisico’s beheersen en structureel kunnen oplossen.
 • vorm- en plaatstoleranties kunnen vertalen in tolerantiestudies.
 • statistiek kunnen toepassen in tolerantiestudies.
 • veronderstellingen kunnen maken in een ontwerp, een,conclusie kunnen trekken op basis van tolerantie stackup resultaten en deze kunnen optimaliseren.

Doelgroep

De opleiding richt zich op iedereen die in aanraking komt met productontwikkeling en die bij voorkeur reeds de opleiding over vorm- en plaatstoleranties gevolgd heeft.

Opleidingsmateriaal

Syllabus:

 • Hand-outs
 • Cursus
 • Oefeningen
 • CD met Tolerance Stack-up spreadsheet in MS Excel 2013

Algemeen

 • Maximaal 8 deelnemers per opleiding, dit om de onderlinge discussie en interactie te bevorderen.
 • De projector, whiteboard en laptops worden voorzien door de klant, optimaal heeft elke deelnemer een laptop ter beschikking.
 • De opleiding kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven.
 • Na afloop ontvangt elke cursist een certificaat.

Inhoud van de opleiding

Inleiding

 • Belang van een tolerantie analyse, inzicht in toleranties
 • Basis vorm- en plaatstoleranties
 • Inzicht in tolerantiezones en referentiesystemen

Tolerantieketens

 • opzetten 1D vectordiagram op werkstuk en assembly
 • vorm –en plaatstoleranties in een stack-up
 • veronderstellingen in een tolerantieanalyse

Statistiek

 • basis statistiek
 • statistiek in tolerantieanalyse

Aandachtspunten in tolerantieketens
Trigonometrie en assembly shift

Praktische oefeningen.

 


Informatie

Heb je vragen over deze opleiding? Vul ons formulier in.